logo-anc1

L’Assemblea Nacional Catalana ha convocat la primera convocatòria de la III Assemblea General Ordinària de l’ANC. Se celebrarà al pavelló Barris Nord de Lleida el diumenge 12 d’abril de 2015.

Aquesta primera convocatòria només té l’objectiu d’informar als membres de ple dret del dia i municipi on es celebrarà l’Assemblea General Ordinària d’enguany. El proper 20 de març es farà una segona convocatòria indicant l’ordre del dia, els horaris i la resta d’informació.

A l’Assemblea General del 12 d’abril hi podran participar, amb dret a vot, totes aquelles persones inscrites com a membres de ple dret abans del 20 de març de 2015 i que estiguin al corrent de pagament de la quota corresponent al 1er trimestre de 2015. Del 10 al 30 de març s’habilitarà un accés al web: assemblea.cat  on els socis podran verificar la seva correcta inscripció a l’associació.

Per a qualsevol incidència s’haurà d’enviar un correu a cens@assemblea.cat. indicant nom, cognoms, NIF, correu i telèfon de contacte de la persona que té la incidència. La data màxima per respondre les incidències serà el 6 d’abril de 2015.

Es demanarà una preinscripció per facilitar els aspectes organitzatius. La preinscripció no és obligatòria però si recomanable per facilitar l’organització de l’Assemblea General. La preinscripció estarà oberta del 20 al 30 de març de 2015. Per qualsevol incidència s’haurà d’enviar un correu a cens@assemblea.cat. indicant nom, cognoms, NIF, correu i telèfon de contacte de la persona que té la incidència.

Per altra banda us comuniquem que el Secretariat Nacional va aprovar fer l’actualització del Full de Ruta i la confecció de la Ponència Marc. Aquests documents estan penjats al web de l’ANC.

Finalment, us informem que a la web de l’ANC també hi trobareu penjat el Reglament de l’Assemblea General aprovat pel Secretariat Nacional el passat 14 de febrer de 2015 i ampliat el dia 24 de febrer de 2015, i les Instruccions i recomanacions que detallen qui, com i quan es podran presentar les esmenes al Full de Ruta i a la Ponència Marc.

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu coag@assemblea.cat.