proposa 11s2014

L’11 de setembre d’enguany serà, sens dubte, una data decisiva.

El Secretariat Nacional de l’ANC creu que, per tal de donar el màxim relleu social i el màxim gruix polític a la Diada, el projecte d’actes per a aquest 11 de setembre, ha de ser fruit, des de l’inici, de tota l’ANC.

En aquest sentit, us demanem a totes les AT, AS i AE que fins al proper 10 de març com a màxim ens feu arribar les vostres idees i propostes de com hauria de ser l’acte i les accions d’aquest 11 de setembre de 2014.

Com que la tramitació s’ha de fer a través de l’Assemblea Territorial, us demanem que ens envieu les propostes al correu de l’AT Mollet  (ancmollet@gmail.com), tot indicant en l’assumpte “proposta 11s2014”.

Nosaltres canalitzarem les propostes que ens feu per enviar-les al Secretariat Nacional. Us demanem, per això, que les propostes ens les envieu abans del 10 de març, per poder tramitar-la correctament a l’Assemblea.

Per tal d’agilitzar el treball de recollida, classificació i posterior reflexió sobre les propostes referides a les accions i actes per a l’11 de setembre d’enguany, us proposem que ens les feu arribar estructurades en tres grans apartats:

 

1.- OBJECTIU POLÍTIC DE L’ACCIÓ

2.- DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

3.- VIABILITAT

 

També us demanem que sigueu al màxim de sintètics possible… De moment, no cal que s’extengueu gaire en els detalls… Més endavant ja desenvoluparíem tot el que fes falta.

Caldria pensar en propostes que siguin viables, que facilitin la participació de la societat catalana com a element clau en aquesta etapa del procés d’independència, i que serveixin també per potenciar els 5 projectes de la Via Catalana.

 

Les propostes que puguem recollir d’aquí al 10 de març es treballaran en el si del Comitè Permanent i es presentaran al proper plenari del SN del mes de març per al seu debat i aprovació.