campanya_socis

… I ara què?

La pregunta que ens va sorgir l’any passat després de la multitudinària manifestació de la Diada, i la pregunta després de la via catalana d’enguany.

Doncs bé, el Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana va aprovar el passat 28 de setembre un PLA D’ACTUACIÓ per aquest període, 2013-2104, denominat “Via Catalana cap a la Independència”.

El document incorpora 5 projectes que s’adjunten com a annex i que esperem ajudaran a assolir 1 objectiu ( la independència)  per qualsevol dels 2 camins que, en les seves múltiples fórmules, el procés acabi seguin ( consulta -declaració d’independència) i donant resposta a les 3 línies estratègiques majoria social, internacionalització del procés i desenvolupament d’accions de sobirania.
A més a més, es va acordar aprovar una fase de PARTICIPACIÓ SOCIAL per a l’aportació de propostes al Pla d’Actuació 2013-2014 d’acord amb la següent metodologia i calendari:
  • – Període d’aportació de propostes i comentaris al pla d’actuació :
D l’1 d’Octubre al 20 d’Octubre. Aquest període quedarà obert posteriorment per a més aportacions.
  • – Metodologia:
Al pla d’actuació s’hi podran fer aportacions i comentaris. Els comentaris seran lliures i individuals, les aportacions seguiran els criteris del pla metodològic que es defineix en l’ANNEX-I: “GUIA DE PROJECTES” i es faran de forma col·lectiva.
  • – Canalització:
Els COMENTARIS: Tot soci de l’ANC podrà mostrar la seva opinió individual al pla d’actuació en forma de comentaris. Es podran fer de forma lliure a l’apartat corresponent de la pàgina URL que s’obrirà al fer clic sobre l’enllaç següent: “comentaris al pla d’actuació”.
Les APORTACIONS al pla d’actuació es faran enviant una fitxa d’aportació (segons el model de la fitxa d’aportació ANNEX-II). Només seran tingudes en compte les aportacions que hagin estat debatudes en alguna AT o en alguna AS, i per tant només s’admetran les que provinguin d’una adreça oficial “@assemblea.cat” La fitxa d’aportació s’enviarà al correu plaactuació@assemblea.cat
Tots els comentaris i especialment les aportacions seran tingudes en compte pels redactors de la VERSIÓ DEFINITIVA que es faci del document PLA d’ACTUACIÓ.
Us adjuntem doncs:
Presentació del Pla de Treball al Vallès Oriental.
La presentació del Pla de Treball de l’ANC 2013-2014 tindrà lloc a la comarca el dia 16 d’octubre a les 19.30h a la Sala gran d’actes de l’Ateneu de Sant Celoni (ctra. Vella cantonada c/ Germà Emilià).
La sessió és oberta, però les places seràn limitades. Si voleu assistir, ens hauríeu de fer arribar un correu a l’ANC Mollet (ancmollet@gmail.com) per què poden anar un màxim de 10 persones per AT.
Anuncis