eleccions_urna

Ja tenim data per les eleccions que van quedar temporalment suspeses.

La nova data serà el dissabte 8 de juny, i el lloc el mateix, a la Masia de Carrancà a Martorelles (agrupació del Baix Vallès, on votaràn Parets, Mollet, Sant Fost, Martorelles i Santa Maria.

 

Si no podeu anar el mateix dia de les votacions, podeu exercir el  V O T   A N T I C I P A T, segons estipula el reglament RELEC2013_definitiu

Us detallem a continuació els detalls:

1. Plaç. 

Abans del dia 2 de juny a les 12 de la nit

 

2. Comunicació.

S’haurà de comunicar aquest fet (que es vol exercir el VOT ANTICIPAT) al correu electrònic  juntaelectoral@assemblea.cat juntament amb còpia a la territorial corresponent (en aquest cas la nostra, treballem amb el correu de gmail ancmollet@gmail.com i amb l’0ficial d’assemblea mollet@assemblea.cat )

 

3. Recollida del vot. 

Les paperetes de vot es podran descarregar del web de l’Assemblea no més tard de l’1 de juny.

S’haurà d’entregar la papereta de vot dins un sobre al fedatari escollit per la Junta Electoral del territori.  El lloc d’entrega s’acordarà entre el votant i el fedatari.

 

El fedatari serà el responsable de lliurar el/s sobre/s  recollits a la Mesa Electoral el mateix dia de les eleccions, així com de la seva custòdia fins llavors.

 

En qualsevol cas, hem fet un resum dels passos a seguir, i us remetem a llegir el Reglament Electoral (enllaç a dalt indicat)

Anuncis