eleccions_urna

Toca hora de renovar.

El proper dia 11 de maig hi haurà eleccions per escollir el nou Secretariat Nacional i que substituirà el Secretariat actual, tal i com es va decidir a la passada Assemblea general del passat 16 de març.

Les Eleccions pel SN tindran lloc el DISSABTE 11 de MAIG  a partir de les 10 hores al LOCAL ANNEX al CASAL D’AVIS de la MASIA DE CARRANCA a MARTORELLES.

Com en les assemblees anteriors, hem decidit agrupar-nos a nivell comarcal, i la nostra zona -que correspon al Baix Vallès- agrupa les AT de Mollet, Parets, Sant Fost i Martorelles i Sta. Maria.

Durant aquests dies, també hi ha la elecció/renovació del Secretariat Local, corresponent a cadascuna de les Territorials. Segons l’acordat a la sessió plenària comarcal, els que vulguin formar part del secretariat local ho hauran de fer saber. En cas contrari, es faria la renovació automàtica dels càrrecs electes actuals.

Si algú vol presentar-se per candidat a algun càrrec del secretariat actual, caldria que ho indiqués a través del correu electrònic a ancmollet@gmail.com  indicant a l’assumpte “candidat secretariat local”. El procediment específic per l’elecció del secretariat local ho publicarem en breu.

Per a regular i desplegar el procediment electoral en tots els seus aspectes (els no recollits en els Estatuts ni Reglament de Règim Intern), s’ha aprovat una Normativa Electoral, la qual us enviarem per correu electrònic, i els aspectes més rellevants us els indiquem a continuació.

1. Convocatòria.

Les eleccions al SN es celebraran el dissabte dia 11 de maig de 2013.

Les Assemblees Territorials i Sectorials tindran la seva elecció/renovació dels seus respectius Secretariats.

2. Lloc de celebració.

Les eleccions es celebraran de forma descentralitzada.

Tenint en compte el què ja us hem comentat abans, a la darrera reunió plenària comarcal es va acordar agrupar les territorials del Vallès Oriental com havíem fet en les passades assemblees descentralitzades. Corresponent al Baix Vallès, Mollet, Parets, Sant Fost, Martorelles i Sta. Maria, la taula electoral s’ubicarà al Local Annex al Casal d’Avis de la Masia de Carranca de Martorelles.

3.  Número de membres a escollir.

El nou SN constarà de 75 membres.

Dues terceres parts (50) tindran la consideració de membres de representació territorial, arrel de les 10 Regions en les quals està dividida el país.

Pel què fa a la nostra comarca, la representació del Vallès Oriental serà de 3 membres.

Una tercera part (25) tindran la consideració de membres de representació nacional.

La votació:

Per la representació territorial, es podran marcar/votar tants candidats com membres a escollir n’hi hagi de la representació territorial. En el nostre cas, es podran marcar tres candidats.

Per la representació nacional, el nombre màxim de candidats a marcar en la papereta de votació serà de 25.

4. La Junta Electoral.

Les dades específiques de la Junta Electoral, les podeu trobar al document que us enviarem.

5. Cens d’electors.

Seran dins el cens tots els membres de l’Associació que el dia 1 d’abril de 2013 es trobaven correctament inscrits, eren majors d’edat i estaven al corrent de pagament.

Podeu consultar en aquest link si esteu correctament inscrits.

Les reclamacions podran entrar a través del mateix web de l’Assemblea (link anterior) fins el dia 1 de maig.

El cens definitiu serà el dia 5 de maig.

6. Candidatures.

Les dades específiques de les candidatures, les podeu trobar al document que us enviarem.

7. Informació sobre les candidatures presentades i admeses.

El dia 4 de maig la Junta Electoral publicarà al web de l’Assemblea les candidatures definitivament admeses.

No s’admetrà cap mena de propaganda o publicitat de les candidatures. Sobre aquest punt cal dir que totes les comunicacions per part del SN, així com d’altres informacions d’altres remitents,  arriben al correu de la territorial, correu d’accés públic, i que des d’aquest ja es fa un filtre, per la qual cosa els membres i/o simpatitzants o col·laboradors és probable que ja no rebin cap tipus de publicitat.

Les candidatures que infringeixin el manifest, podran ser invalidades.

8. Preparació de les eleccions. Les meses i els interventors.

La seu electoral del nostre territori queda agrupat dins la zona del Baix Vallès. Ja us anirem informant si hi ha quelcom rellevant.

Només caldria comentar (a banda del què es diu al reglament electoral) que seran benvinguts tots/es aquells/es que vulgueu col·laborar el dia de les eleccions per la mesa, informant al respecte a la territorial (per correu electrònic).

En el cas que vulgueu fer d’interventors, heu de ser membres de ple dret i heu de comunicar-ho a la junta electoral (juntaelectoral@assemblea.cat) per què doni el vist i plau.

9. Paperetes de vot.

Papereta 1 per la representació territorial: específica amb el nombre de candidats pel Vallès Oriental. A escollir 3.

Papereta 2 per la representació nacional: igual per tothom amb tots els candidats.

10. Jornada electoral.

Les eleccions seran el dissabte 11 de maig i l’horari serà de 10 a 14h en tots els col·legis electorals.

Els integrants de la Mesa, es trobaran en el col·legi electoral no més tard de les 9 del matí.

Les altres condicions específiques sobre la jornada electoral (preparació de les meses, funcions,…) les trobareu al document que us enviarem.

11. Recompte i escrutini.

Les dades específiques de l’escrutini, les podeu trobar al document que us enviarem.

12. Proclamació de resultats.

La Junta Electoral publicarà els resultats al web de l’Assemblea, a ser possible el mateix dia.

Els candidats que vulguin reclamar, poden fer-ho fins al dia 13 de maig.

La resolució de les reclamacions serà com a màxim fins el 15 de maig.

13. Constitució del nou Secretariat Nacional.

El nou SN es presentarà públicament el 18 de maig.

Aquí teniu accés al document del reglament electoral.

Anuncis