assemblea16M_0

El  procés d’esmenes als Estatuts, Reglament de Règim Intern (RRI) i Full de Ruta de l’ANC ha donat com a resultat que han quedat un gran nombre d’esmenes vives (més de 200 en total) que s’haurien de sotmetre a votació de les Assemblees Territorials el proper dissabte 9 de març. Entre aquestes emenes n’hi ha algunes que demanen el retorn del text a les ponències anteriors.

La gran quantitat d’esmenes a debatre i a votar, sumades al poc temps (48 h) de què disposen els membres associats per fer-ne una lectura atenta i reflexiva, fan totalment inviable que el procés es pugui resoldre de manera correcta i satisfactòria en l’única jornada prevista del 9 de març.

Aquest Comitè Executiu assumeix la responsabilitat d’aquests fets i entén que la prioritat per damunt de tot és que els membres de ple dret de l’ANC puguin disposar de la informació necessària i  amb el temps suficient per estudiar-la i, d’aquesta manera, afavorir la participació en el procés de votació dels respectius documents.

En aquest sentit, el Comitè Executiu en la seva reunió d’avui ha decidit les mesures que figuren en el següent comunicat:

1. El procés de votació i aprovació dels Estatuts, RRI i Full de Ruta es durà a terme en tres sessions:

les ja previstes del 9 de març (assemblea preparatòria a les AT); 16 de març (Assemblea General a Girona ) i una tercera sessió que en cap cas no podrà allargar-se més enllà del 6 d’abril.

2. En les sessions previstes per al dissabte 9 de març, les respectives AT votaran, únicament i exclusiva, les esmenes al document del Full de Ruta i les esmenes als Estatuts i RRI denominades de “retorn” i que signifiquen que el text retornaria a ponències anteriors.

3. L’Assemblea General  del 16 de març aprovarà el Full de Ruta i es presentarà una resolució per tal que sigui aprovada per l’AG en el sentit que s’autoritza a convocar una nova AG descentralitzada, és a dir, ubicada en cada una de les seus de les respectives AT. Serà aquesta AG territorialitzada que procedirà a votar les esmenes vives als Estatuts i al RRI. Tal com s’ha dit en el punt 1, aquesta AG no podrà ser més tard del dia 6 d’abril.

4. Aquestes setmanes que van des d’avui fins a la celebració de l’AG descentralitzada permetran un millor treball de la Comissió d’Esmenes que podrà intentar transaccionar-ne alguna de les actuals i refondre’n d’altres que puguin ser molt similars. Així, el nombre d’esmenes actual es reduiria considerablement.

5. La suma dels resultats territorials de l’AG descentralitzada significarà que les esmenes aprovades quedaran automàticament incorporades al text de la ponència que, alhora, quedarà aprovat de manera automàtica.

6. Tota la informació sobre el procés apareixerà al web de l’ANC. Actualment només hi trobareu els documents que han de ser objecte de debat i votació el proper 9 de març.

No cal dir que lamentem profundament  la manca d’informació que heu patit fins ara i els inconvenients que tot plegat us hagi pogut comportar. Tota la responsabilitat és nostra i creiem que amb l’adopció d’aquestes mesures podem donar-li un bon camí de sortida a la situació plantejada.

Anireu rebent informació.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o pregunta que ens vulgueu fer.

Comitè Executiu ANC

6 de març de 2013

Anuncis